Bitevní lodě

Když dojde na možnosti výbavy, jsou bitevní lodě odolné a všestranné. Mají potenciál ke skvělé podpoře a udělování poškození. Tři hlavní sestavy, o nichž zjistíte, že jsou pro bitevní lodě ideální, vycházejí z optimalizace odolnosti, protiletadlové síly a poškození u sekundární výzbroje.

Čemu se vyhnout

 Odborník na přežití

 • Tato schopnost zajišťuje pouze paušální bonus HP, který závisí na úrovni a nebere v úvahu třídu plavidla. To znamená, že torpédoborce, z nichž mnohé mají poměrně malé množství výdrže, získají velký procentní podíl ke svému výchozímu množství výdrže. Bitevní lodě však mají mnohem více bodů výdrže a HP získané touto schopností představují jen velmi malé procento z jejich výchozího množství výdrže.

Například si vezměme   X Shimakaze se základními HP ve výši 17 900, která by získala +3 500 HP (17,8 % posílení HP). Zatímco bitevní loď stejné úrovně,   X République, se základními HP ve výši 94 400 získá navýšení o pouhé 3,6 %.  

 Setrvačná roznětka HE granátů

 • Většina bitevních lodí může pomocí HE granátů standardně probít většinu pancířů různé síly a díky tomu není tato schopnost potřebná. 

 Demoliční expert

 • Obecně vzato je šance bitevní lodě na založení požárů již tak vysoká, že 2% šance navíc nebude znamenat velký rozdíl.

Například bitevní loď   VIII Amagi má výchozí šanci na založení požáru 30 %. Přidejte k tomu pomalé nabíjení a ve výsledku je vaše šance ve výši 32 % poněkud neuspokojivá.


Co si vybrat

 Prioritní cíl

 • Když je vaší úlohou poskytování podpory spojeneckým lodím a pohlcování poškození, je povědomí o situaci, které tato schopnost poskytuje, neocenitelné.

„Prioritní cíl“ vás informuje o počtu nepřátelských lodí, které na vás míří v jakémkoliv daném okamžiku, když jste spatřeni, ať už je váš tým odhalil či nikoliv.


 Varování před příchozí palbou

 • Tato schopnost představuje dobrý způsob, jak se na nízké úrovni vycvičit v reagování na překvapivé nepřátelské salvy a naučit se s lodí uhýbat nebo správně nastavit její úhel, aby bylo poškození minimalizováno.

„Varování před příchozí palbou“ vás pomocí zprávy „BLÍŽÍ SE“ varuje, když na vás nepřátelské baterie pálí ze vzdálenosti, z níž bude dopad granátů trvat déle než šest sekund.

Poznámka: jakmile si budete více vědomi svého okolí, doporučujeme vám, abyste tuto schopnost nahradili schopností „Prioritní cíl“.

 Zkušený střelec

 • S občas až bolestně pomalým otáčením těžkých věží bitevní lodi je každé zrychlení vždy vítané.

„Zkušený střelec“ zvyšuje rychlost otáčení věží u bitevních lodí o 0,7 stupně za sekundu.


 Nejvyšší pohotovost

 • Bitevní lodě jsou neohrabané a velké cíle, takže se často budete potýkat s požáry, zaplavením a vyřazenými moduly. Tato schopnost vám umožňuje efektivnější řešení těchto problémů.

„Nejvyšší pohotovost“ o 10 % snižuje dobu znovunačtení spotřebního doplňku „Havarijní tým“.

 Superintendant

 • Mít navíc jedno použití pro všechny spotřební doplňky (zejména „Opravářskou četu“) má opravdu zásadní vliv.

„Superintendant“ vám dává navíc jedno použití každého spotřebního doplňku, kterým je vaše loď vybavena.


 Bdělost

 • Vzhledem k tomu, že bitevní lodě jsou kvůli svým velkým rozměrům a nedostatku obratnosti často vystaveny nebezpečí zásahu torpédy, vám může včasnější odhalení torpéd umožnit efektivněji se vyhnout zásahu.

„Bdělost“ o 25 % prodlužuje dosah viditelnosti nepřátelských torpéd.

Poznámka: německé bitevní lodě mohou mít z této schopnosti největší užitek, jelikož dosah viditelnosti se sčítá se spotřebním doplňkem „Hydroakustický vyhledávač“.


 Základy odolnosti

 • Při zásazích granátů a torpéd zleva i zprava můžete mít více poškozených modulů a požárů/zaplavení, než kolik můžete se spotřebním doplňkem „Opravářská četa“ zvládnout. Tato schopnost to vyvažuje tím, že snižuje čas potřebný k opravám.

„Základy odolnosti“ o 15 % snižují dobu oprav poškozených modulů, požárů a zaplavení.

 Požární ochrana

 • Pokud jste zaměřeni na sestavu pro odolnost, je tato schopnost základem, jelikož na bitevní lodi může být požár vaším nejhorším nepřítelem.

„Požární ochrana“ snižuje celkové množství možných požárů na vaší lodi, a také o 10 % snižuje šanci na jejich propuknutí. Bitevní lodě jsou rozděleny do 4 sekcí, které se mohou potenciálně vznítit najednou. Tato schopnost slučuje dvě středová oddělení do jednoho. Vzhledem k tomu, že střed lodi (s převážnou částí nástavby) je pro HE granáty nejsnazším cílem, je pro nepřátele zapálení nových požárů obtížnější.

Jak to funguje: požáry


 Ruční řízení palby sekundární výzbroje

 • Pokud se chystáte na sestavu posilující sekundární výzbroj, tak vám tato schopnost dá přímou kontrolu nad tím, které lodě vaše sekundární děla zaměří, a také zlepšuje jejich přesnost.

„Ruční řízení palby sekundární výzbroje“ vám umožňuje zaměřit vaše sekundární zbraně (protiletadlová děla mezi ně nepatří) na lodě podle vašeho výběru. Také o 15 % snižuje maximální rozptyl sekundárních děl pro úrovně I až VI a o 60 % pro úrovně VII až X.

Poznámka: pro maximální efektivitu musíte svůj cíl vybrat ručně, takže si na to zvykněte, nebo vaše sekundární děla budou zticha! Dělá se to přidržením CTRL a kliknutím levým tlačítkem na váš cíl.


 Ruční řízení palby protiletadlové výzbroje

 • Pokud chcete maximalizovat své šance proti letadlovým lodím, toto bude nejspíš vaše nejlepší první volba ze schopností 4. úrovně.

„Ruční řízení palby protiletadlové výzbroje“ vám umožňuje zaměřit vaše protiletadlová děla na letadla či letky podle vaší volby. Také o 100 % zvyšuje průměrné poškození za sekundu u protiletadlových děl s ráží 85 mm či více.

Poznámka: pro maximální efektivitu musíte svůj cíl vybrat ručně. Dělá se to přidržením CTRL a kliknutím levým tlačítkem na váš cíl.


 Pokročilý střelecký výcvik

 • Tato schopnost vám pomůže, pokud chcete svou sekundárnívýzbroj i protiletadlovouobranu zkultivovat bonusem k dosahu.

„Pokročilý střelecký výcvik“ o 20 % zvyšuje dostřel sekundární výzbroje a protiletadlových děl.

Napsat komentář